Brf Stockholmshus nr 9

Föreningsnyheter

Medlemsinfo februari 2017

Author Styrelsen Date 2017-02-13

Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 23 maj 2016, kl. 19:00 i Årsta Folkets hus, lokal Mälaren.

Årets Föreningsdag blir i år lördagen den 6 maj kl. 10:00. Vi samlas vid grillplatsen på baksidan av Årstavägen 77. Syftet är att vi som medlemmar ska pyssla och göra fint i vår förening samt få tillfälle att träffas och prata. Vi avslutar med korvgrillning vid 12-tiden.

I anslutning till föreningsdagen kommer det den 6-7 maj, klockan 10-14, finnas möjlighet att lämna grovsopor på parkeringsplatsen bakom Årstavägen 67.

Läs mer i årets första medlemsinformation om badrumsfönster samt portar.

Dags att lämna in motioner inför årsstämman

Author Styrelsen Date

Inför stämman kan föreningens medlemmar lämna förslag genom att lämna in en motion.
Motionerna ska enligt föreningens stadgar vara inlämnade senast i februari, i år är det den 28 februari 2017 som gäller.

Använd gärna denna mall för din motion

Fasadrenovering Årstavägen 83

Author Styrelsen Date 2016-06-23

Nu närmar sig fasadrenoveringen på Årstavägen 83. Arbetet kommer att utföras av AB Tresson Fasad och påbörjas under vecka 27. Tidplan finns här.

Historien bakom är att fasaderna behöver renoveras på nytt då den tidigare fasadrenoveringen inte utfördes på korrekt sätt vilket har lett till att vi har problem med fukt som tränger in genom fasaden. Dessutom så utfördes ej heller renoveringen av fönsterbleck korrekt vilket gjort att färgen flagnar av som nu även kommer att åtgärdas genom denna renovering.

Nytt avtal gällande bredband och telefoni

Author Styrelsen Date 2016-05-30

Inom kort kommer Ownit att kontakta alla boende, både de som idag redan har bredband och/eller telefoni från Ownit och de som inte har något bredband och/eller telefoni från Ownit.

Bredband

De som som har Ownit får information om när övergången sker och hur det gamla individuella avtalet avslutas och övergår till gruppanslutning.

De som inte har Ownit får information hur de kan koppla upp sig via den nya gruppanslutningen.

Telefoni

De som som har Ownit får information om när övergången sker och hur det gamla individuella avtalet avslutas och övergår till gruppanslutning.

De som inte har Ownit får information hur de kan koppla upp sig via den nya gruppanslutningen och hur ditt gamla nummer kan porteras till Ownit.

Oavsett om det gäller uppkoppling av bredband eller telefoni så kan boende välja att inte utnyttja gruppanslutningen och även i fortsättningen använda de tjänster som den boende själv önskar.

Vid samtliga typer av frågor gällande avtal, övergång och anslutning – kontakta kundtjänst hos Ownit.

Tidigare nyheter »