Brf Stockholmshus nr 9

Föreningsnyheter

Välkomna till föreningsdag och containerhelg!

Author Styrelsen Date 2019-04-11

På lördagen 27/4 med start kl 10 är det föreningsdag. Vi möts vid grillplatsen (Siljansvägen 32) och delar upp arbetsuppgifter. Cirka kl 12 påbörjar vi korvgrillning.

Den 27 och 28 april, mellan kl. 10 och 14, har ni möjlighet att lämna grovsopor på parkeringsplatsen bakom Årstavägen 67, mellan Siljansvägen 16 och Siljansvägen 20. Till grovsopor räknas det mesta, men inte kemikalie- och elavfall. Kemikalier och elavfall kan slängas vid den mobila miljöstationen som stannar vid Årsta torg, Hjälmarsvägen 26, 17 april kl 17.45- 18.45.

Några från styrelsen finns på plats vid containern under öppettiderna om du har frågor.

Föreningen genomför OVK

Author Styrelsen Date 2019-02-03

Under tiden 4-26/2 kommer en Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) att genomföras i föreningen. Man kommer att börja på Siljansvägen och därefter Årstavägen.
De som utför arbetet är Aircano och har du några frågor kan du kontakta deras representant Daniel Maldonado på telefon 08-586 48 710.

Anslag har satts upp i portarna och varje lägenhet har fått information om när undersökningen görs.
Bakgrunden till att kontrollen görs är det finns lagkrav som säger att en OVK ska göras vart femte år.

Tänk på att du kan kolla att de som kommer kan visa upp ett ID utställd på Aircano.

Tidigare nyheter »