Brf Stockholmshus nr 9

Föreningsnyheter

Medlemsinformation februari

Author Styrelsen Date 2021-02-11

Motioner till årsstämman

Årsstämman kommer att äga rum den 5 maj. Mer information om detta kommer, men boka in datumet redan nu.
Motioner ska, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast 28 februari genom att de lämnas i brevinkastet till föreningsexpeditionen (OBS! Ny adress, se nedan).
Använd motionsmallen eller den utskrivna som finns på anslagstavlan i din port.
Kom ihåg att underteckna motionen samt att ange ditt lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret är 4 siffror långt och börjar med en nolla (0). Du hittar numret på din avgiftsavi eller på dörrfodret till din lägenhet.


Föreningsexpeditionen är flyttad till Siljansvägen 16A

Expeditionen är flyttad för att djuraffären ska kunna expandera sin butiksyta.


Föreningen byter till Fastighetsägarna som förvaltare från 1 april

Styrelsen har under hösten genomfört en upphandling gällande förvaltningen av vår föreningen för att få en effektiv förvaltning som möjligt med hög kvalité, hög hållbarhet samt hög kostnadseffektivitet.
Fastigetsägarna kommer i god tid innan bytet att gå ut med information till samtliga medlemmar om nya kontaktvägar för felanmälan, hur avgiften betalas osv.

Tidigare nyheter »