Brf Stockholmshus nr 9

Föreningsnyheter

I veckan upptäckte en boende en person med kofot som försökte bryta upp en port på Siljansvägen. Klockan var ca 13:00 på dagen. Personen blev bortskrämd och hoppade in i en kumpans bil, en Toyota, och försvann. Mycket påpassligt av denne boende att markera så att de avbröt sin aktivitet. Bra om vi alla kunde hjälpas åt att uppmärksamma personer som inte verkar höra hemma i området eller beter sig suspekt. Detta gäller även bilar som kan kopplas till dessa personer. Lägg gärna registeringsnummer på minnet. Och framför allt ring polisen direkt.

Isolering av vindar

Author Styrelsen Date 2017-12-20

Våra vindar kommer att isoleras för att skapa en mindre miljöpåverkan men även kostnadsbesparingar då mindre energi kommer att behövas för värma upp våra byggnader. De vindar som kommer att isoleras är Årstavägen 77-81 samt alla hus på Siljansvägen. De hus som inte isoleras har förråd på vinden.

Arbetena kommet att utföras i två separata moment.

  • Snickeriarbeten kommer att utföras på vindarna så att isoleringen hamnar på rätt plats.
  • Isoleringen kommer att ske med cellulosa (återvunna papperstidningar). För detta arbete kommer en stor slang att föras in på vinden och där spruta ut isoleringen över det ytor som skall isoleras.

Planerad entreprenadstart för snickerierna under vecka 51 2017-12-21
Planerad entreprenadstart för isoleringen under vecka 1 2018-01-02

Om ni har några frågor eller funderingar kring entreprenaden kontakta Anders Hedlund på Cremab (som utför själva arbetet).

ANDERS HEDLUND
Planerare
Cremab Isolering AB

Ängsvägen 9, 187 75  Täby
Tel. 020-25 29 00
Dir. 08-410 351 65
anders.hedlund@cremab.se
www.cremab.se

Detta arbete kommer inte att påverka dig som boende mer än att det kommer att hamras en del under snickeriarbetena och brumma en del under isoleringsfasen.
Inga arbeten kommer att utföras före 7:00 på morgonen.
Tidsplan kommer ej lämnas för när arbeten på respektive byggnad kommer att utföras då arbetena kommer att påverka oss boende så pass begränsat.

Styrelsen
BRF Stockholmshus nr 9

Container för grovsopor

Author Styrelsen Date 2017-10-01

Den 21 och 22 oktober, mellan kl. 10 och 14, har ni möjlighet att lämna grovsopor på parkeringsplatsen bakom Årstavägen 67, mellan Siljansvägen 16 och Siljansvägen 20. Till grovsopor räknas det mesta, men inte kemikalie- och el-avfall.

Några från styrelsen finns på plats vid containern under öppettiderna om du har frågor.

Passa på att lämna ditt miljöfarliga avfall på kommunens mobila miljöstation som kommer till Årsta tisdagen den 10 oktober. Mellan kl. 18:00 och 18:45 står den på Hjälmarsvägen 26 vid Årsta torg.

Förslag till nya stadgar för föreningen

Author Styrelsen Date 2017-05-09

Vid stämman den 23 maj ska vi ta ställning till ett förslag till nya stadgar för föreningen.
I den bifogade filen nedan finns förslaget till nya stadgar. Ändrade och nya texter har fet stil.

Vill du ha ett eget exemplar på papper kan du hämta det hos fastighetsskötaren på den ordinarie tiden fredagar mellan 7:30 – 8:30 på föreningens expedition,
På varje anslagstavla hänger ett exemplar av förslaget. Läs det gärna, men häng upp det på anslagstavlan sedan.

Länk: Forslag till stadgar gallande fran 2017

Tidigare nyheter »