Brf Stockholmshus nr 9

Mäklarinformation

Årsredovisning och stadgar

Årsredovisning
Stadgar

Föreningen har nya stadgar och nytt namn

Föreningen har bytt namn till Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 9.
Nya stadgar är antagna fr o m 2018-05-07 enligt länken ovan

Kommer det att ske några stora underhålls- eller investeringarsåtgärder inom kort?

Under 2019 kommer källargångar att målas om.

Är föreningen stambytt?

Ja, stambyte utfördes under 1990-talets tidigare hälft. Arbetet innefattade både utbyte av VA- och EL-stammar. Under samma tid tilläggsisolerades två byggnader.

Radonmätning?

Se svar under ”frågor och svar” på hemsidan.

Har ni nyligen beslutat om avgiftshöjningar? Eller planer på att höja avgiften?

Det finns ingen planerad höjning av avgfiten.

Parkerings- / Garage- / MC-platser?

Föreningen disponerar totalt 15 parkeringsplatser, belägna vid Åmänningevägen 25, vilka kostar 390 kr/mån. I dagsläget råder kö för parkeringsplatser. Parkeringsplats bokas genom kontaktformulär på hemsidan.

Garage för Bil och MC finns, dock är kötiden dryga 15 år för garage för bil. Garage, MC-plats och parkeringsplats bokas genom kontaktformulär på hemsidan.

Bredband / Internet

Föreningen har bredband (fiber). Anslutning ingår i avgiften. Leverantör av bredbandet är Ownit. Du kan också köpa bredbandsuppkoppling från ComHem.

Antal bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt

RB Brf Stockholmshus nr 9 har sedan 1944 upplåtit 359 lägenheter för bostadsändamål med bostadsrätt. Föreningen upplåter ej lägenheter för bostadsändamål med annan upplåtelseform.

Äkta eller oäkta förening?

RB Brf Stockholmshus nr 9 är en äkta bostadsrättsförening.

Godkänns juridisk person?

Nej, inte för bostadslägenheter, dock för lokaler.

Överlåtelseavgift

Avgift uttages av köparen, motsvarande tre och en halv (3,5) procent av gällande prisbasbelopp.

Pantsättningsavgift

Avgift uttages, motsvarande en och en halv (1,5) procent av gällande prisbasbelopp.

Delat ägande

Delat ägande vid äktenskap eller därvid likställt, anses alltid ok, varvid medlemsskapsansökan av makar alltid godkänns.
Delat ägande på andra grunder behandlas vid varje enskild ansökan och det skall då föreligga särskilda skäl för att medlemsskapsansökan skall godkännas.

Ombyggnation – Återställande

Om någon vägg är borttagen eller annan väsentlig förändring av lägenheten är företagen, kontrollera att erforderliga tillstånd från styrelse går att uppbringa. Ansökan om uträde från föreningen kommer annars fördröjas och återställelse kan komma att krävas.

Med ovan nämnt, informera alltid spekulanter om grundregeln; att alltid inhämta styrelsens godkännande vid väsentlig förändring eller ändring av VVS-installationer.

Vart skickar jag ansökan om medlemskap?

Du skickar klientens ansökan om medlemskap till nedan adress:
HSB Stockholm
Lägenhet & Avgift
112 84 Stockholm

Mäklarbild

Kontakta HSB Stockholm för att erhålla en mäklarbild.

Hittar du inte vad du söker?

Skicka ett mail till service@hsb.se

Du har väl även tittat på ”frågor och svar” på hemsidan?