Brf Stockholmshus nr 9

Om föreningen

Årstavägen

Foto: Per Skoglund

Som alla föreningar så blir föreningen vad vi medlemmar själva gör den till. Vi beslutar själva tillsammans hur vi ska sköta och förvalta våra hus. Vi har inga anställda – men ett avtal med HSB, som på vårt uppdrag sköter den löpande förvaltningen av ekonomi, fastigheter och trädgård.

Föreningen har medlemsmöte, årsstämma, en gång per år. Där utses styrelsen och där fattas beslut om de förslag, motioner, som medlemmarna lämnat in under året.

Vår förening består av 359 lägenheter och en lokal upplåtna med bostadsrätt, och sträcker sig från Årstavägen 53 – 83, samt Siljansvägen 4 – 48.

Vad är en bostadsrätt?

När du bor i en bostadsrätt är du medlem i en ekonomisk förening, det vill säga en bostadsrättsförening. Det är föreningen som äger fastigheten.

Stadgar för Brf Stockholmshus 9