Brf Stockholmshus nr 9

Styrelsen

Johan Riben – ordförande

Anders Svensson – vice ordförande

Jesper Kruse – sekreterare

Samuel Eliasson – ordinarie ledamot (flyttat från föreningen)

Per Freiholtz – ordinarie ledamot

Eva Malm – ordinarie ledamot

Isabella Ankre – ledamot

Johanna Karnhill – suppleant

Helena Rigbäck – suppleant

Cristofer Angervall – suppleant

Välkommen att kontakta styrelsen via styrelsen@stockholmshus9.se

 

Michael Ryfors – sammankallande i valberedningen

Jenny Sundbergh – ledamot i valberedningen

Sandra Rosendal – ledamot i valberedningen

 

Gunnar Hemlin – ordinarie lekmannarevisor

Ulla Srigley – revisorssuppleant