Ny rutin för överlåtelser

För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till 
www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.


Föreningen har nya stadgar och nytt namn

Föreningen har bytt namn till Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 9.
Nya stadgar är antagna fr o m 2019-09-12. Du hittar stadgarna här

 

Kommer det att ske några stora underhålls- eller investeringarsåtgärder inom kort?

Under 2021 kommer fasadrenovering ske på Siljansvägen 44-48

 

Är föreningen stambytt?

Ja, stambyte utfördes under 1990-talets tidigare hälft. Arbetet innefattade både utbyte av VA- och EL-stammar. Under samma tid tilläggsisolerades två byggnader.

 

Radonmätning?

Radonmätning har utförts flera gånger i lägenheterna och resultatet blev långt under gällande gränsvärden.
Våra byggnader har därmed inte något problem med radon.

 

Har ni nyligen beslutat om avgiftshöjningar? Eller planer på att höja avgiften?

Det finns ingen planerad höjning av avgiften.

 

Parkerings- / Garage- / MC-platser?

Föreningen disponerar totalt 15 parkeringsplatser, belägna vid Åmänningevägen 25, vilka kostar 450 kr/mån. I dagsläget råder kö för parkeringsplatser. Parkeringsplats bokas genom kontaktformulär på hemsidan.

Garage för Bil och MC finns, dock är kötiden dryga 15 år för garage för bil. Garage, MC-plats och parkeringsplats bokas genom kontaktformulär på hemsidan.

 

Bredband / Internet

Föreningen har bredband (fiber). Anslutning ingår i avgiften. Leverantör av bredbandet är Ownit. Du kan också köpa bredbandsuppkoppling från Tele2.

 

Antal bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt

Brf Stockholmshus nr 9 har sedan 1944 upplåtit 359 lägenheter för bostadsändamål med bostadsrätt. Föreningen upplåter ej lägenheter för bostadsändamål med annan upplåtelseform.

 

Äkta eller oäkta förening?

Brf Stockholmshus nr 9 är en äkta bostadsrättsförening.

 

Godkänns juridisk person?

Nej, inte för bostadslägenheter, dock för lokaler.

 

Överlåtelseavgift

Avgift uttages av köparen, motsvarande tre och en halv (3,5) procent av gällande prisbasbelopp.

 

Pantsättningsavgift

Avgift uttages, motsvarande en och en halv (1,5) procent av gällande prisbasbelopp.

 

Delat ägande

Delat ägande vid äktenskap eller därvid likställt, anses alltid ok, varvid medlemskapsansökan av makar alltid godkänns.
Delat ägande på andra grunder behandlas vid varje enskild ansökan och det skall då föreligga särskilda skäl för att medlemskapsansökan skall godkännas.

 

Ombyggnation – Återställande

Om någon vägg är borttagen eller annan väsentlig förändring av lägenheten är företagen, kontrollera att erforderliga tillstånd från styrelse går att uppbringa. Ansökan om uträde från föreningen kommer annars fördröjas och återställelse kan komma att krävas.

Med ovan nämnt, informera alltid spekulanter om grundregeln; att alltid inhämta styrelsens godkännande vid väsentlig förändring eller ändring av VVS-installationer.

 

Vart skickar jag ansökan om medlemskap/överlåtelser och panthantering?

Du skickar klientens ansökan om medlemskap till nedan adress:
Fastighetsägarna
Box 12871
112 98 Stockholm

 

Mäklarbild

Kontakta Fastighetsägarna för att erhålla en mäklarbild.

 

Hittar du inte vad du söker?

Skicka ett mail till

Du har väl även tittat på ”Mitt boende” på hemsidan?

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Stadgar
Årsredovisning 2022.pdf
Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020 
Årsredovisning 2019
Årsredovsining 2018
Årsredovsining 2017
Årsredovsining 2016
Årsredovsining 2015
Årsredovsining 2014
Årsredovsining 2013
Årsredovsining 2012
Årsredovsining 2011
Årsredovsining 2010
Årsredovsining 2009
Årsredovsining 2008
Årsredovsining 2007
Årsredovsining 2006
Årsredovsining 2005
Årsredovsining 2004
Årsredovsining 2003
Årsredovsining 2002