Upplåtelse i andra hand kräver alltid styrelsens godkännande, annars riskerar du att mista din bostadsrätt.

Tänk på att ansökan om upplåtelse i andra hand kan ta upp till två månader att behandla, varför du i god tid före planerad uthyrningstid måste inkomma med din ansökan.

Fyll i:

Ansokan_Andrahandsuthyrning_BRF9.pdf 

och posta till:

RB Brf Stockholmshus nr 9, 2519
Fastighetsägarna
Box 12871
112 98 STOCKHOLM

När får man hyra ut i andra hand?
När det finns så kallade skäl enligt bostadsrättslagen. Skälen har ofta prövats av hyresnämnden och styrelsen följer givetvis praxis därifrån.
Exempel på skäl som enligt praxis skall godkännas är: arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier på annan ort, militärtjänst, FN-tjänst, sjukdom, sambo på prov.

Observera att styrelsens eller hyresnämndens tillstånd alltid krävs och att de flesta av ovan skäl även kräver intyg.

Kan medlemmar överklaga ett beslut att inte få hyra ut?
Ja, till hyresnämnden som sista instans.

Avgift för uthyrning
Föreningen tar ut en avgift på motsvarande 10 procent av prisbasbeloppet per år för uthyrning i andra hand. Avgifterna för 2021 är:

  • 4760 kronor för uthyrning i andra hand i ett år
  • 2380 kronor för uthyrning i andra hand i ett halvår
  • 397 kronor för uthyrning i andra hand i en månad

Avgifterna ändras årligen i enlighet med prisbasbeloppet.

Skälig hyra
En andrahandshyra ska vara skälig. För att bestämma hyran i en bostadsrätt ska lägenheten jämföras med en likvärdig allmännyttig hyresrätt. Bruksvärdet gäller, inte avgifterna som ofta är lägre. Man får inte lägga på för räntor och lån. Är lägenheten möblerad kan hyran vara något högre. Här är det bruksvärdet på möblerna som avgör. Be om kvitto på betald hyra.

Uthyraren kan bli återbetalningsskyldig om hyran är för hög. Den som anser sig ha betalt för mycket kan gå till hyresnämnden, även upp till tre månader efter utflyttning.

Uthyraren har ansvaret
Uthyraren har ansvar för lägenheten och att hyran/avgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren säga upp honom eller henne, eller själv bli uppsagd.

Skriv kontrakt
För att slippa diskussioner om vad ni kommit överens om skriv ett kontrakt. Hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra ersättningar som kan bli aktuella, till exempel telefon- och elkostnader, ska finnas med. Läs av telefon och elmätare vid in- och utflyttning.

Besittningsskydd
Varar hyrestiden längre än två år ligger det i uthyrarens intresse att skriva ett separat avtal om att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet. Annars riskerar det att ta tid för uthyraren att få tillbaka sin lägenhet. Det gäller alltså även för en bostadsrätt trots att uthyraren äger bostaden. Hyresnämnden måste godkänna ett sådant avtal. Vid kortare uthyrning än två år har den som hyr i andra hand inget besittningsskydd. Andrahandshyresgästen kan aldrig ta över kontraktet mot värdens/föreningens vilja.

En bostadsrättsförening får inte hyra ut i andra hand och på så sätt få bort besittningsskyddet. Den som hyr direkt av fastighetsägaren har alltid ett förstahandskontrakt.

Inventarielista
Skriv en inventarielista om lägenheten är möblerad. Kolla att listan och verkligheten stämmer överens. Ta upp skick och eventuella skador på möbler och lägenhet.

Försäkringar
Försäkringar är en besvärlig fråga vid andrahandskontrakt. Både den som hyr ut och den som hyr bör ta kontakt med sina försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning