Föreningen har en hobbylokal, vilken kan lånas gratis av föreningens medlemmar. Du kan där utföra mindre snickeri-, måleri- eller liknande arbete. Du kan boka hobbylokalen för max två veckor i rad. Bokning görs genom att skicka mail till:

 

Detta ligger utanför APTUS systemet, det vill säga TVÄTT/GÄSTLÄGENHETS-bokning.

 

I mailet anger du:

  • Namn
  • Lägenhetsnr (Lägenhetsnr är fyrsiffrigt och börjar med en nolla)
  • Vilken tid du önskar boka hobbylokalen.