Bra att veta

Styrelsen beslutade år 2007, att belysningen i trapphusen skall vara tända mellan mörkrets inbrott och 23:00, dock med begränsningen att belysningen tidigast tänds 16:00. Övriga tider går det givetvis att erhålla ljus, genom att använda de vanliga lampknapparna.

I trappuppgångarna är har all belysning energisnåla lampor och tänds med rörelsedetektorer

Styrelsen ställer ut grovsopcontainer vid minst två tillfällen per år. Information om dessa tillfällen ges per anslag i varje port minst två (2) veckor före varje tillfälle.

Du har enbart möjlighet att lämna grovsopor under den tid då containern är bemannad, vilket är från kl. 10:00 – 14:00.

Elmätare finns för varje lägenhet men avläsningen är centralt placerad. Under 2008 bytte Fortum ut samtliga elmätare, vilket innebär att det korrekta värdet kommer att finnas på fakturan från Fortum.

Föreningen har en vicevärdslokal på Siljansvägen 16A, där du som medlem kan ställa praktiska frågor till bovärden den sista fredagen i månaden mellan 07:30 – 08:30. Semesterstängt mellan 15 juni – 15 augusti.

Använd Kontakta kontaktformuläret för att komma i kontakt med felanmälan. Akuta fel på övrig tid anmäls till Jourmontör. Observera att en jourutryckning kostar extra. Ring alltså bara när något absolut inte kan vänta till nästa vardag.

Att bryta upp en dörr är till exempel inget som föreningen betalar.
Aktuell information om felanmälan finns i varje trapphus.

Bovärden finns på föreningens expedition första måndagen i månaden mellan 7:15 – 7:45 på föreningens expedition, Siljansvägen 16A. Observera att bovärden har sommarstängt 15 juni till 15 augusti.

Använd kontaktformuläret för att komma i kontakt med felanmälan. Akuta fel på övrig tid anmäls till Jourmontör. Observera att en jourutryckning kostar extra. Ring alltså bara när något absolut inte kan vänta till nästa vardag.

Att bryta upp en dörr är till exempel inget som föreningen betalar.
Aktuell information om felanmälan finns i varje trapphus.

Bovärden kan du träffa första måndagen i månaden mellan 7:15 – 7:45 på föreningens expedition, Siljansvägen 16A. Observera att bovärden har sommarstängt under perioden 15 juni – 15 augusti.

Föreningen har tyvärr ingen samlingslokal du kan låna eller hyra om du ska ha fest. Alla lokaler hyrs ut för att hålla föreningens ekonomi så god som möjligt. Behöver du en festlokal får du själv hitta andra alternativ.

Föreningen består av fastigheterna Rämen 1-5, Daglösen 1-4 och Lelången 1-4.

På fastigheterna finns 13 hus innehållande 359 st lägenheter:
38 st ettor med kokvrå
131 st ettor med kök och matrum
56 st tvåor med kök
100 st tvåor med kök och matrum
24 st treor med kök
10 st treor med kök och matrum
Samtliga lägenheter är bostadsrätter.
Här finns också 35 lokaler, 9 st garage och 7 motorcykelplatser.
Husen byggdes 1945.

Fastighetsbeteckningarna motsvarar följande adresser:
Rämen 1 = Årstavägen 83
Rämen 2 =Årstavägen 77-81
Rämen 3 =Siljansvägen 32-36
Rämen 4 = Siljansvägen 38-42
Rämen 5 = Siljansvägen 44-48
Daglösen 1 = Årstavägen 65-73
Daglösen 2 = Siljansvägen 16-18
Daglösen 3 = Siljansvägen 20-24
Daglösen 4 = Siljansvägen 26-30
Lelången 1 = Årstavägen 53-59
Lelången 2 = Siljansvägen 4-6
Lelången 3 = Siljansvägen 8-10
Lelången 4 = Siljansvägen 12-14

När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i brf Stockholmshus nr 9. Styrelsen ska också underrättas utifall att bostadsrätten är pantsatt. Skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev. pantsättningsdokument) direkt till ekonomiska förvaltaren.

Brf Stockholmshus 9 anlitar Fastighetsägarna som förvaltare. Använd främst kontaktformuläret för frågor till förvaltare med flera.

Vår tekniske förvaltare heter Daniel Kollander
E-mail:
Telefon: 08–617 77 95.

Ekonomisk förvaltning sköts av Fastighetsägarna
E-mail:
Telefon: 08-617 76 00

Föreningen har en övernattningslägenhet som medlemmar kan hyra. Mer om gästlägenheten kan du läsa här. Läs mer

Föreningen har ett mindre hobbyrum i huset på Siljansvägen 26-30, ingång från gaveln. Lokalen kan lånas gratis av föreningens medlemmar. Du kan där utföra mindre snickeri-, måleri- eller liknande arbete. Du kan boka hobbylokalen för max två veckor i rad.

Bokning görs genom att skicka mail till bokningen
E-mail:
. I mailet anger du namn. lägenhetsnr och vilken tid du önskar boka hobbylokalen. Lägenhetsnr är fyrsiffrigt och börjar med en nolla.

Inbrott anmäler du till polisen på vanligt vis. Upptäcker du att det varit inbrott i källaren/på vinden, informera gärna det för övriga i porten. Även till fastighetsskötaren eller någon i styrelsen också eftersom den typen av problem brukar gå i vågor. Kanske kan vi göra något för att förhindra en upprepning.

Bostadsrättshavaren är ansvarig för lägenhetsförrådet, på samma sätt som lägenheten. Ägaren får därför återställa skadorna själv i samråd med eget försäkringsbolag. Det är alltså inte bostadsrättsföreningens ansvar.

Vi har startat en Grannsamverkan i Stockholmshus nr 9, i samarbete med Polisen. Detta gör vi för att trygga våra boende och byggnader på ett bra sätt genom att föreningen och Polisen hjälps åt att bekämpa både brottslighet och skadegörelse i vårt närområde. Ett bra sätt att själv bidra till ökad trygghet är att meddela grannen om du reser bort en längre tid och kanske även tömma brevlådan så det inte ser obebott ut.

Våra hus är K-märkta.

Lägenhetsförråd
Till varje lägenhet hör ett förråd, och i vissa fall en matkällare. Normalt ska det vara samma nummer på förrådet som på din lägenhet. Bostadsrättshavaren är ansvarig för lägenhetsförrådet, på samma sätt som lägenheten. Om du inte kan hitta ditt förråd – ta kontakt med bovärden.

Extra förråd
Föreningen har ett antal extra förråd, från 1 kvm till 20 kvm, som hyrs ut till medlemmarna. Är du intresserad av ett extra förråd, kan du anmäla ditt intresse genom att fylla i uppgifter i kontaktformuläret. Till de ovan nämnda lediga lokalerna är det ”först till kvarn som gäller”. De extra förråden är från 1 kvm till 20 kvm och har tidigare används som exempelvis soprum, städskrubb eller liknande. Samtliga förråd kostar 575 kr/kvm/år alternativt 644 kr/kvm/år för de med el. Kontraktet skrivs med uppsägningstid av 3 månader.

Källargångar
Möbler eller bråte får inte förvaras i gångar, korridorer eller utrymmen avsedda för annat ändamål, t ex cykelrum, vindar, källargångar etc. Kostnaden för bortforsling drabbar alla medlemmar i föreningen. Den som ”saknar sängen jag ställde på vinden utanför mitt förråd en tid” har alltså råkat ut för en helt regelmässig städning och får skylla sig själv. Givetvis är det rökförbud i alla gemensamma utrymmen

Alla handlingar som berör pantsättning skickas direkt till föreningens ekonomiska förvaltare. I stadgarna hittar du regler för hur din lägenhet får pantsättas.

Adress till ekonomisk förvaltare:
Fastighetsägarna
Box 12871
112 98 Stockholm

Föreningen disponerar totalt 15 parkeringsplatser, belägna vid Åmänningevägen 25, vilka kostar 450 kr/mån. I dagsläget råder kö för parkeringsplatser. Parkeringsplats bokas genom kontaktformulär på hemsidan.

Radonmätning har utförts flera gånger i lägenheterna och resultatet blev långt under gällande gränsvärden.

Våra byggnader har därmed inte något problem med radon.

Fram till hösten 2006 gjordes en årlig avsättning till en individuell underhållsfond – en s.k. reparationsfond. Styrelsen har därefter beslutat att sluta med den avsättningen. Du kan få ut dina pengar genom att använda avsedd blankett.

För att ta reda på hur mycket pengar du har i reparationsfonden eller vill ta ut pengar ur fonden kan du kontakta Fastgihetsägarna Kundservice, tel 08-617 76 00.

Att drabbas av skadedjur i lägenheten är en obehaglig upplevelse. Föreningen har försäkring för skador som uppkommer av skadedjur och dessutom avtal om sanering. Handla snabbt vid tex angrepp av mjölbaggar, så hindrar du dem från att sprida sig till andra lägenheter. Vänd dig då genast till felanmälan.

Din lägenhet är utrustad med automatsäkring.

Ibland kan servicearbeten, exempelvis sotning, behöva göras i lägenheten. Vid dessa tillfällen måste reparatörer och förvaltare komma in i lägenheten. Meddelande om servicearbeten kommer minst tre dagar i förväg med undantag för brådskande fall.

Begär alltid legitimation av servicepersonal som besöker dig!

I din avgift för ditt boende så ingår ett basutbud av TV kanaler. För att se dessa baskanaler behöver du alltså inte teckna något eget abonnemang. Vilka kanaler som ingår kan ändras från tid till annan så för att veta vad som ingår för tillfället behöver du kontakta Tele2 som sköter basutbudet åt oss. Vill du har flera kanaler är basutbudet behöver du kontakta en leverantör som kan erbjuda dig detta. Vi har ett avtal med Tele2 om TV men det står dig som boende fritt att kontakta vilket leverantör du vill som du vill använda.

* Avgiftshöjningar – se Mäklarinformation
* Hantverkare och ingenjörer, rekommendation – se Tillstånd
* Namn på dörren – se Namnskylt
* Pantsättning – se rubrik "Pantsättning" ovan
* Tvättstugor - se Tvättstuga
* Övernattningslägenhet - se rubrik "Gästlägenhet" ovan
* Säkerhetsdörr – se Säkerhetsdörr
* Vattenburen samt elektrisk handdukstork, vattenburen samt elektrisk golvvärme - se Tillstånd

Om du råkar ut för en vattenskada, ta omedelbart kontakt med både kontaktformuläret och ditt försäkringsbolag. Råkar du ut för vattenskada på grund av grannen, gör samma sak och ta dessutom kontakt med dina närmaste grannar.

Vid en vattenskada är det lägenhetsinnehavarens hemförsäkring som ska tas i anspråk för arbetet med lägenhetens ytskikt, oavsett orsaken till skadan. Det är bara om skadan beror på vårdslöshet eller försummelser som den regeln frångås.

Om det inte går att bo kvar i en bostadsrättslägenhet när, en vattenskada ska åtgärdas får den boendes hemförsäkring täcka kostnaderna för en tillfällig bostadslösning. I tillägg till din hemförsäkring bör du teckna en specifik försäkring för bostadsrätt, ofta kalla bostadsrättförsäkring.

För att ventilationen skall fungera tillfredsställande krävs att vissa grundläggande åtgärder vidtas.

I din lägenhet kommer det in luft från ventilerna i fönster i rummen. Luften ventileras ut via ventiler i badrum och sovrum.

För att få bra inomhusmiljö tänk på att alla ventiler måste vara i öppet läge.

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Ordinarie årsstämman hålls vanligen under våren. Kallelse till stämma sker genom anslag i varje port, tidigast en månad och senast fjorton dagar före stämman. Årsredovisningar delas ut till samtliga medlemmar.

I stadgarna hittar du närmare information om datum och andra regler som gäller bland annat rösträtt, kallelse och stämma.

Stämman är ett viktigt tillfälle för att påverka sitt boende eftersom vi väljer styrelse, valberedning och revisor samt behandlar motioner och propositioner. Dessutom är det ett av få tillfällen då ett större antal av föreningens medlemmar träffas.

Om du inte kan vara med själv på stämman kan du företrädas av ombud, som röstar för dig. Förutsättningarna för att vara ombud regleras i stadgarna. Du har också möjlighet att ta med dig en bisittare. För mer information kontakta styrelsen.