Om du är nyinflyttad, ber vi först att få hälsa dig välkommen. Din namnskylt kommer per automatik att bytas ut både i porten, men också på din dörr. Skulle trots allt bytet inte ske inom någon månad efter att du flyttat in, ber vi dig kontakta felanmälan.

Om du som boende önskar förändra namnskylt i port och på lägenhetsdörr, har du två möjligheter.

1. Kontakta felanmälan på telefon 08-617 76 00, eller e-mail.

2. Besök vicevärden under dess öppettider