Föreningen har ett låssystem för ytterdörrar, källare, vindar och tvättstugor som numera öppnas med en nyckelbricka.

Varje medlem har haft möjlighet att kvittera ut en eller flera nyckelbrickor. Behöver du fler nyckelbrickor kontaktar du bovärden. Du behöver ha med dig legitimation. Varje extra nyckelbricka kostar 100 kr som debiteras via nästa avgiftsavi.

Du kan även ha ett ombud som hämtar din nyckelbricka. Ombudet ska då ha med sig en fullmakt från dig, din legitimation samt sin egen legitimation.

Varje port har portkod. Koden fungerar mellan 6:00 – 22:00. Nyckelbrickan fungerar dygnet runt.

Behöver du beställa en extra lägenhetsnyckel, kontaktar du Bysmeden Lås AB i Västberga.
För att kunna beställa / tillverka lägenhetsnyckeln, krävs att du tar med:

  • Nuvarande lägenhetsnyckel
  • Avgiftsavi – maximalt 2 månader gammal
  • Legitimation

Beställer du nycklar för annan persons räkning måste du kunna uppvisa en fullmakt för låssmeden.