Föreningen har ett låssystem för ytterdörrar, källare, vindar och tvättstugor som numera öppnas med en nyckelbricka.

Varje medlem har haft möjlighet att kvittera ut en eller flera nyckelbrickor. Behöver du fler nyckelbrickor kontaktar du bovärden. Du behöver ha med dig legitimation. Varje extra nyckelbricka kostar 100 kr som debiteras via nästa avgiftsavi. Bovärden finns på föreningens expedition den första måndagen i månaden kl 7:15 - 7:45.

Du kan även ha ett ombud som hämtar din nyckelbricka. Ombudet ska då ha med sig en fullmakt från dig, din legitimation samt sin egen legitimation.

Varje port har portkod. Koden fungerar mellan 6:00 – 22:00. Nyckelbrickan fungerar dygnet runt.

Behöver du beställa en extra lägenhetsnyckel, skicka mail till .
Du behöver uppge följande uppgifter i mailet:

 • Ditt lägenhetsnummer (fyra siffror som börjar med en nolla (0))
 • Namn
 • De koder som finns på nyckeln
  • Nyckelsystemets kod. Är i de flesta fall CFA934
  • Nyckelns kod. Den består av 3 eller 4 tecken och börjar med en eller två siffror (1-13) följt av ett ”L” och sedan en siffra
 • Adress, postnr, ort och telefonnr (mobil) till den som ska ta emot nyckeln
 • Hur nyckeln ska levereras. Man kan välja på två sätt:
  • Hämta nyckeln hos låsmeden Byggbeslag på adressen Stensätravägen 5, Sätra
  • Att nyckeln skickas rekommenderat. Byggbeslag kommer kontakta mottagaren med instruktioner hur man går till väga