Byte till säkerhetsdörr får ske förutsatt att säkerhetsdörren ser ut på snarlikt sätt som lägenhetens originaldörr eller så snarlik de dörrar som dina grannar har. Med snarlik åsyftas att färgen, mönstret m.m. ska se snarlikt ut. Dörrfoder (listerna runt dörren) ska vara vita.

Leverantör och installatör av säkerhetsdörr väljer du själv. Föreningen har tillsammans med företaget Proloc tagit fram ett erbjudande , kontakta Proloc för mer information.

Vissa försäkringsbolag ger rabatt på premien om säkerhetsdörr är installerad till lägenheten. Ta därför kontakt med ditt försäkringsbolag.