En del av månadsavgiften avsätts till underhåll och reparationer av föreningens gemensamma egendom, t ex husens stammar, fasader och tak, gemensamma lokaler, mark och ledningsnät, byte av trasiga element, reparation av avlopp etc. l övrigt svarar bostadsrättshavaren för och bekostar alla åtgärder som vidtas innanför den egna ytterdörren. Det kan gälla tapetsering och målning, byte av frys och kylskåp m.m.

Generellt kan man alltså säga att allt som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar och det som är innanför är medlemmens ansvar. Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för. Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. 

Du som bostadsrättshavare har därför ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med till exempel reparationer i din lägenhet. Mer om vad en bostadsrättshavare har för skyldigheter kan du bland annat läsa i Stockholmshus nr 9:s stadgar. Är du osäker kontakta styrelsen för besked.

Nedan följer en lista över fördelningen av ansvar mellan förening och medlem. Se även §30 i föreningens stadgar.

Lägenhetsdörr:

 • Föreningen ansvarar för dörrblad, karm, foder (ytbehandling utsida) och namnskylt
 • Medlem ansvar för dörrblad, karm, foder (ytbehandling insida), låscylinder, låskistor, beslag, dörrhandtag, ringklocka brevinkast och tätningslister

Golv i lägenhet:

 • Föreningen ansvarar för underliggande stomme
  Medlem ansvara för ytskikt, ytbehandling samt underliggande tätskikt
 • Innerväggar i lägenhet: Föreningen ansvarar för underliggande konstruktioner eller stomme.
  Medlem ansvarar för ytskikt, t ex tapeter, målning samt underliggande tätskikt

Innertak i lägenhet:

 • Föreningen ansvarar för underliggande konstruktioner eller stomme
 • Medlem ansvarar för ytskikt samt underliggande tätskikt (medlem ansvarar för ev undertak)

Fönster och fönsterdörrar:

 • Föreningen ansvarar för utvändig målning av karmar och bågar och springventil (ventilation)
 • Medlem ansvarar för invändig målning av karmar och bågar samt mellanbågar, fönsterglas, spanjolett inkl handtag, beslag, fönsterbänk, vädringsfilter, tätningslister och markiser (styrelsens tillstånd krävs för att sätta upp markis)

VVS-artiklar:

 • Föreningen ansvarar för vattenradiatorer med ventiler och termostat, vattenledningar, avloppsledningar (stammar mellan våningsplanen)
 • Medlem ansvarar för tvättställ och bidé, blandare, dusch, duschslang, kranar, WC-stol inkl spolanordning, packningar, duschkabin, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, diskbänksbeslag, köksfläkt (endast kolfilterfläkt tillåten), ventilationsdon (från- och tilluftsventiler), ompackning av kranar, avloppsledningar (golvbrunnar, vattenlås, avloppsledning fram till stam)

Köksutrustning:

 • Medlem ansvarar för diskmaskin, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn, köksfläkt (endast kolfilterfläkt tillåten)

Förråd:

 • Medlem ansvarar för väggar, tak och golv enligt de regler som gäller för lägenhetens väggar, tak och golv

Övrigt:

 • Medlem ansvarar för inredningssnickerier (skåp och lådor), innerdörrar, trösklar, socklar foder, lister, gardinstänger och beslag

Elartiklar:

 • Föreningen ansvarar för utrustning som föreningen har försett lägenheten med, t ex uttag för spis, gruppcentral. Föreningen ansvarar också för huvudsäkringen i källaren
 • Medlem ansvarar för eluttag, strömbrytare, armaturer

Balkong:

 • Föreningen ansvarar för utsidan av golv, sidopartier och fronter
 • Medlem ansvarar för insidan av golv, sidopartier och fronter. Golv får inte målas utan styrelsens tillstånd