Nyheter

Hej!

Nu finns det möjlighet att hämta påsar för matavfall i ”biblioteket” på Årstavägen 79 i mangelrummet.
Det är öppet dygnet runt så där kan ni hämta när du vill med din blip-bricka. Ta lagom många efter behov.

Vi fortsätter även att lämna från expeditionen första måndagen i varje månad klockan 07:15-07:45.

Ett tips är att papperspåsar från matvaruaffären fungerar också för matavfall.

På grund av saknad av dokumentation från tekniker efter den tidigare utförda stamspolningen så har entreprenör i samråd med förvaltare Daniel Kollander och styrelsen kommit överens om att stamspolningen som utfördes på Stockholmshus nr 9 tyvärr behövs göras om. Detta innebär att vi behöver tillgång till lägenheter igen enligt ett utsatt datum.

En avisering från entreprenör skickas ut till samtliga boende minst 1 vecka innan arbetsstart.

Planeringen ser ut som följande: Tisdag 22/8 Siljansvägen 44-48 Onsdag 23/8 Siljansvägen 38-42 Torsdag 24/8 Siljansvägen 20-36 Fredag 25/8 Siljansvägen 4-18 Måndag 4/9 Årstavägen 53-55 Tisdag 5/9 Årstavägen 57-59 Onsdag 6/9 Årstavägen 65-67 Torsdag 7/9 Årstavägen 69-71 Fredag 8/9 Årstavägen 73 Måndag 11/9 Årstavägen 77 Tisdag 12/9 Årstavägen 79 Onsdag 13/9 Årstavägen 81 Torsdag 14/9 Årstavägen 83 Denna omspolning är inget som belastar föreningens ekonomi.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig på:

Hej!

Ny styrelse
Tack till alla som deltog på föreningsstämman. Vi hälsar de nya styrelsemedlemmarna välkomna! Uppdaterad lista finns på hemsidan och anslagstavlan.

Musik under sena kvällar
Vi vill påminna om våra trivselregler. Det behöver vara tyst mellan 22.00 och 07.00 vardagar och 23:00 och 08:00 helgdagar. Våra hus med dess golv och väggar är lyhörda. Ta därför extra hänsyn under dessa tider! Planerar du att ha en särskild tillställning som skulle kunna generera en störning så meddela dina grannar innan. En lapp i trapphuset om att du planerar att ha en tillställning är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljudd efter kl 23. Trivselreglerna gäller även för grill- och boulepatsen.

Sopkärl för matrester
Nu finns två nya kärl för matrester utanför Årstavägen 83. Avfallspåsar kan hämtas i styrelserummet mellan 7.15 och 7.45 första måndagen i månaden. Fruktpåsarna från Ica funkar också utmärkt.

Sommar och inbrott
Se till att portar går igen och är stängda. Håll lite extra koll och larma polisen om ni ser något misstänkt. Meddela grannar när ni är borta så vi kan hjälpas åt.

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!

Hej kära medlemmar.

Av nödvändighet så behöver stamspolingar att göras. Mer information kommer att meddelas av genomförande företag en vecka innan utförande. Vänligen uppmärksamma denna information i porten då den aviseras.

Datum för stamspolningar:

17/4 Siljansvägen 48–44 

18/4 Siljansvägen 42–38 

19/4 Siljansvägen 36–32 

20/4 Siljansvägen 30–26 

21/4 Siljansvägen 24–14 

24/4 Siljansvägen 12–8 

25/4 Siljansvägen 6–4 

26/4 Årstavägen 53–55 

27/4 Årstavägen 57–59 

28/4 Årstavägen 65–67

2/5 Årstavägen 69–71

3/5 Årstavägen 73 

4/5 Årstavägen 77 

5/5 Årstavägen 79

8/5 Årstavägen 81

9/5 Årstavägen 83

 

Vänligen ha överseende för eventuella olägenheter kring detta. Stamspolingarna är av nödvändighet.

/ Vänligen Styrelsen